Türkiye Siyaset Paneli

Türkiye seçmen evrenini temsil edecek bir örneklem ile zaman serisi içinde seçmenlerin siyasi eğilim ve tercihlerinin nicel araştırma yöntemleri ile belirleneceği canlı bir veri setidir.

Seçmenlerin tutum düşünce ve eğilimlerinin belirlenmesinde kullanılacak Siyaset Paneli, öncelikle bir kamuoyu araştırma tekniğidir. Siyaset paneli tekniğiyle seçmenlerin siyasi tutum, düşünce ve eğilimleriyle ilgili veriler düzenli aralıklarla toplanır. Kamuoyu araştırmaları bir dönemin fotoğrafının çekilmesini sağlarken, siyaset paneli, örneklemin sürekli oluşu ve düzenli aralıklarla veri derlenmesi nedeniyle, birbiriyle ilişkili, sürekliliği olan, süreci analiz etmeye olanak sağlayan bir fotoğraflar serisi gibidir.

Panel araştırmada belirli bir anda Evrenden çekilen örneklem ile zaman serisi içinde çalışılmaya devam edilir. Kesitsel çalışmadan temel farkı, Evrene dair genellemeler her defasında farklı örneklemler üzerinden değil, başta seçilen örneklem üzerinde zaman serisi içinde tekrarlayan ölçümler üzerinden yapılmasıdır. Panel araştırmanın zamansal boyutu vardır.

Avantajları nelerdir?

   Daha güvenilir.

 Kesitsel çalışmalarda ilk ve TEK defa karşı karşıya gelen katılımcı ile anketör arasındaki güven sorunu: beyanlarda katılımcının kendi gerçekliğini ifade etmesinin önündeki içsel ve dışsal faktörlerin etkisi, Panel araştırmada kurulacak ve devam edecek sürekli ilişki ile bu sorun giderilebilir.

  Toplumsal/siyasal değişimlerin aynı katılımcılardan oluşan örneklem üzerinden daha sağlıklı izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

  Daha hızlı sonuca ulaşma.

 Evrene dair genelleme yapılabilecek bir örneklemin her defasında hesaplanması, seçilmesi, sahanın organizasyonu ve örneklem katılımcılarına ulaşılması gibi zaman alan ve her defasında veriye ulaşmada yenilenen zaman kayıpları önlenir. Panel araştırmada örneklemin seçimi ve örnekleme ulaşmak için bir defalık bu zaman harcanır, örneklem panel katılımcılarına dönüştükten sonra yenilenen-tekrarlanan bu zaman kayıpları olmaz. Siyasi gündemle ilgili herhangi bir veriye daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde ulaşılabilir.

Künye:

Türkiye İBBS Düzey 2, 26 bölge birimi tabakaları ve sandık havuzundan sistematik rastsal seçim sonucu ulaşılan 215 sandık çevresinde 27 ilde yaşayan 18 yaş ve üstü olan 4.300 kişi %95 güven aralığı ve %1,54 hata payı ile bu çalışmanın örneklem büyüklüğünü oluşturur.

Türkiye Siyaset Paneli aylık düzeyde ölçülür ve panel aboneleri ile paylaşılır.