Yerel Yönetim Paneli

Yerel Yönetim Paneli, yerel yönetimin coğrafi sınırları içinde yaşayan seçmen evrenini temsil edecek bir örneklem ve tekrarlayan ölçüm düzeylerinde, yerel yönetim hizmetlerinin seçmen nezdinde nasıl değerlendirildiğinin ölçülmesi çalışmasıdır. Yerel Yönetim Panelleri il düzeyinde kurulduğu gibi ilçe düzeyinde de kurulmaktadır.

Yerel yönetimin coğrafi sınırları içinde yaşayan seçmen evrenini temsil edecek bir örneklem ile zaman serisi içinde tekrarlayan ölçümlerle, belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından nasıl değerlendirildiğinin nicel araştırma yöntemleri ile ölçüldüğü ve değerlendirildiği canlı bir veri setidir.

Seçmenlerin tutum düşünce ve eğilimlerinin belirlenmesinde kullanılacak Yerel Yönetim Paneli, öncelikle bir kamuoyu araştırma tekniğidir. Panel araştırma tekniğiyle seçmenlerin siyasi tutum, düşünce ve eğilimleriyle ilgili veriler düzenli aralıklarla toplanır. Kamuoyu araştırmaları bir dönemin fotoğrafının çekilmesini sağlarken, panel araştırma da örneklemin sürekli oluşu ve düzenli aralıklarla veri derlenmesi nedeniyle, birbiriyle ilişkili, sürekliliği olan, süreci analiz etmeye olanak sağlayan bir fotoğraflar serisi gibidir.

Panel araştırmada belirli bir anda Evrenden çekilen örneklem ile zaman serisi içinde çalışılmaya devam edilir. Kesitsel çalışmadan temel farkı Evrene dair genellemeler her defasında farklı örneklemler üzerinden değil, başta seçilen örneklem üzerinde zaman serisi içinde tekrarlayan ölçümler üzerinden yapılmasıdır. Panel araştırmanın zamansal boyutu vardır.

Avantajları nelerdir?

   Daha güvenilir.

 Kesitsel çalışmalarda ilk ve TEK defa karşı karşıya gelen katılımcı ile anketör arasındaki güven sorunu: beyanlarda katılımcının kendi gerçekliğini ifade etmesinin önündeki içsel ve dışsal faktörlerin etkisi, Panel araştırmada kurulacak ve devam edecek sürekli ilişki ile bu sorun giderilebilir.

  Toplumsal/siyasal değişimlerin aynı katılımcılardan oluşan örneklem üzerinden daha sağlıklı izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

  Daha hızlı sonuca ulaşma.

 Evrene dair genelleme yapılabilecek bir örneklemin her defasında hesaplanması, seçilmesi, sahanın organizasyonu ve örneklem katılımcılarına ulaşılması gibi zaman alan ve her defasında veriye ulaşmada yenilenen zaman kayıpları önlenir. Panel araştırmada örneklemin seçimi ve örnekleme ulaşmak için bir defalık bu zaman harcanır, örneklem panel katılımcılarına dönüştükten sonra yenilenen-tekrarlanan bu zaman kayıpları olmaz. Siyasi gündemle ilgili herhangi bir veriye daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde ulaşılabilir.

İl ve ilçe düzeyinde araştırması sürdürülen Yerel Yönetim Panelleri devam etmektedir. Gizlilik ilkesi gereği Yerel Yönetim Panel isimleri paylaşılmamaktadır!

Yerel Yönetim Panelleri aylık düzeyde ölçülür ve panel aboneleri ile paylaşılır.