Siyasal Strateji Geliştirme ve Siyasal Danışmanlık

Bu hizmet, seçim bölgelerinin siyasi parti örgütleri, adaylar ve aday adayları için milletvekilli seçimleri veya yerel seçimlere özel olarak derinlemesine analizini ve o analiz doğrultusunda bir siyasal stratejinin belirlenmesini kapsar.

Belirli bir seçim bölgesiyle ilgili yalnızca demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması biçiminde yapılmaz. Buna ek olarak ilgili seçim bölgesinde yaşayan seçmenlerin beklenti, algı ve oy verme davranışları tespit edilir ve bu tespite uygun stratejiler geliştirerek o bölgeye özel bir seçim stratejisi oluşturulur. O seçim bölgesindeki seçmenler belirlenen kriterler ve saha çalışmalarından elde edilen veriler ışığında belirli segmentlere ayrılır ve her segmente özel kampanyalar planlanır.