Kamuoyu Araştırmaları

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile Evreni temsil edecek örneklemler ile Kamuoyu Araştırmaları yürütülmektedir. Çalışmanın kapsamı müşteri tarafından belirlenir ve bilimsel yöntemlerle kamuoyu araştırmaları yürütülür, talep eden müşteri ile çalışma sonuçları paylaşılır.