Memnuniyet Araştırmaları

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile Evreni temsil edecek örneklemler ile Memnuniyet Araştırmaları yürütülmektedir. Çalışmanın kapsamı müşteri tarafından belirlenir ve bilimsel yöntemlerle memnuniyet araştırmaları yürütülür, talep eden müşteri ile çalışma sonuçları paylaşılır.