Biz Kimiz?

2019 yılında çalışmalarına başlayan Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, bilimsel etik ilkeler doğrultusunda araştırma evrenine ait temsiliyet gücü olan örneklemler oluşturarak, Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri ile elde ettiği verileri analiz eder, yorumlar ve raporlaştırır.
Toplumsal gerçekliği ve eğilimleri bilimsel yöntemler kullanarak ölçmeyi, analiz etmeyi hedeflemek araştırma sürecinin her aşamasında uzmanlaşmış bir kadro yapısını zorunlu kılar. Bu sebeple Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezinde araştırma sürecinin her aşamasında teorik bilgi ve pratik deneyime sahip uzmanlar görev alırlar.