Yerel Yönetim Paneli

Yerel Yönetim Paneli, yerel yönetimin coğrafi sınırları içinde yaşayan seçmen evrenini temsil edecek bir örneklem ve tekrarlayan ölçüm düzeylerinde, mevcut hizmetlerin seçmenlerce nasıl değerlendirildiğinin nicel araştırma yöntemleri ile ölçüldüğü, canlı veri seti olan bir çalışmadır. Yerel Yönetim Panelleri il düzeyinde kurulduğu gibi ilçe düzeyinde de kurulmaktadır.

Seçmenlerin tutum, düşünce ve eğilimlerinin belirlenmesinde, hizmet memnuniyetlerinin anlaşılmasında kullanılacak Yerel Yönetim Paneli, öncelikle bir kamuoyu araştırmasıdır. Panel araştırma tekniğiyle seçmenlerin siyasi tutum, düşünce ve eğilimleriyle ilgili veriler düzenli aralıklarla toplanır.

Yerel Yönetim Panelleri aylık düzeyde ölçülür ve panel aboneleri ile paylaşılır.