Kamuoyu Araştırmaları

Kamu Kurumları ve Yerel İdare hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülmesinin yanında, farklı toplumsal grupların yaşam deneyimlerini, zaman kesitinde öne çıkan sosyal sorunları ya da olguları ve bu hizmetlerin, sorunların, olguların toplumsal yapıda yarattığı etkiyi anlamaya odaklanmış araştırmalardır.

Bu araştırmaların kapsamı müşteri tarafından belirlenir. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından tasarımı, uygulaması yapılan araştırmalar raporlanarak müşteri ile paylaşılır.
Müşterilerin onayı olmadan bu araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmaz.