Siyasal Strateji Geliştirme ve Danışmanlık

Genel ve Yerel Seçimlerde siyasi partilerin, adayların, aday adaylarının oy potansiyellerinin nicel ve/veya nitel yöntemler kullanılarak ölçülmesinin yanında, bir siyasal stratejinin belirlenmesini kapsayan çalışmalardır.

Bu çalışma, belirli bir seçim bölgesinin sadece demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerinin toplanması ve raporlanması biçiminde yapılmaz. Buna ek olarak ilgili seçim bölgesinde yaşayan seçmenlerin beklenti, algı ve oy verme davranışları tespit edilir, elde edilen veriler ışığında seçmenler belirli segmentlere ayrılır, her segmente özel kampanyalar planlanır ve bir seçim stratejisi oluşturulur. Süreç müşterinin aktif katılımı ile yürütülür, elde edilen tüm veriler ve oluşturulan strateji müşteri ile paylaşılarak onayı dahilinde uygulamaya konulur.