İlkelerimiz

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tüm araştırma süreçlerinde;


  • Tarafsızlığı,
  • Bilimsel etik ilkelere bağlılığı,
  • Denetlenebilirliği,
  • İşlevselliği,
  • Verimli zaman kullanımını,
  • Duyarlılığı,
  • Cinsiyet eşitliğini,
  • Evrensel İnsan Hakları Hukukuna bağlılığı,
  • Ekolojik yaklaşımı
  • İlkesel olarak gözeteceğini taahhüt eder.