KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Bilgilendirme

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Limited Şirketi, müşterilerinin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir. Aşağıdaki maddeler, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

A-Kişisel verilerinizin işlenme amacı:

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, sizlerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Verilerimizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun, sitemizin faaliyeti ile bağlantılı olacak şekilde, Kişisel verileriniz, sunduğunuz hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, etkinlikler, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Hizmetlerimizi duyuran e-bültenlerimize ve sitemizde form doldurmanız gibi durumlarda, yaptığımız pazar araştırmalarında ve çağrı merkezi hizmetlerimizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, şirket bilgisi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bir etkinliğimize katıldığınızda veya bizden tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

B-Kişisel verilerinizin aktarıldığı kurumlar ve aktarım amacı:

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, topladığı kişisel verileri, kendi bünyesinde saklar ve müşterileri dâhil herhangi üçüncü kurumlarla ASLA PAYLAŞMAZ. Açık rıza olmaksızın kişisel verilerinizin işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

C-Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız:

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

D-Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülük çerçevesinde, bilgileriniz değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi “İletişim” başlığı altında bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Bunun dışında yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde yine aynı şekilde bizimle iletişime geçerek bize müracaat edebilirsiniz. Mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.