Türkiye Siyaset Paneli

Türkiye seçmen evrenini temsil edecek bir örneklem ile zaman serisi içinde seçmenlerin siyasi eğilim ve tercihlerinin nicel araştırma yöntemleri ile belirleneceği canlı bir veri setidir.

Seçmenlerin tutum, düşünce ve eğilimlerinin belirlenmesinde, zaman kesitinde öne çıkan sorun ve olguların anlaşılmasında kullanılacak Siyaset Paneli, öncelikle bir kamuoyu araştırmasıdır. Siyaset paneli araştırmalarında veriler düzenli aralıklarla toplanır, analiz edilir ve raporlanır.

Türkiye İBBS Düzey 2, 26 bölge birimi tabakaları ve sandık havuzundan sistematik rassal seçim sonucu ulaşılan 215 sandık çevresinde 27 ilde yaşayan 18 yaş ve üstü olan 2.400 kişi %95 güven aralığı ve %2,0 hata payı ile bu çalışmanın örneklem büyüklüğünü oluşturur.

Türkiye Siyaset Paneli aylık düzeyde ölçülür ve panel aboneleri ile paylaşılır.