Sait BAYKARA

2014 yılında Uşak Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümüne kaydoldu. 2018 yılında mezun olduktan hemen sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansının ilk yılının sonunda Özyeğin Üniversitesi adına “Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/meyen Pratikler” projesinde çalıştı. Ardından 16 Ekim dünya gıda gününde yine Özyeğin Üniversitesinden aynı başlıklı etkinlikte “2000 Sonrası Siirt Fıstığı Ağaçlandırması ve Toplumsal Dönüşüm” başlığıyla yüksek lisans tezimden bir bölüm sundu. Aynı yıl yine yüksek lisans tezinin farklı bir bölümünü bu defa Yeditepe Üniversitesinde sundu. Şu anda Yüksek Lisans eğitiminin son aşamasında olup doktora çalışmasına yönelik araştırmalar yapmaktadır.